Kancelaria Radcy Prawnego
Strona glownaO NasOmowienie specjalizacjiPrawnicy KancelariiPublikacje Prawnikow KancelariiKontakt
Zamówienia publiczne  
Dysponujemy dużym doświadczeniem związanym z prawem zamówień publicznych,  skutecznie doradzamy klientom w zakresie właściwej strategii prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prawnicy Kancelarii reprezentują zarówno Wykonawców jak i Zamawiających. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, w postępowaniach prowadzonych w wyniku wniesienia protestu oraz skargi do sądu powszechnego.

W przedmiocie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prawnicy Kancelarii udzielają opinii i konsultacji prawnych, badają składane przez Klientów oferty pod kontem ich zgodności z SIWZ, udzielają rekomendacji co do zastosowania środków odwoławczych przewidzianych ustawą prawo zamówień publicznych, prowadzą obsługę w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo komunikacji elektronicznej oraz prawo nowoczesnych technologii

Świadczymy obsługę i pomoc prawną w realizacji projektów informatycznych oraz komunikacji elektronicznej. Prowadzimy doradztwo zarówno dla producentów oprogramowania jak i jego użytkowników. Projektujemy umowy licencyjne oraz umowy na realizację projektów informatycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wsparcia naszych klientów w ustalaniu warunków umów licencyjnych, wdrożeniowych oraz serwisowych dla dedykowanych systemów informatycznych.

Prowadzimy doradztwo dla Klientów biznesowych zajmujących się sprzedażą towarów, udostępnianiem dóbr intelektualnych oraz świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu oraz innych środków komunikacji na odległość.

Własność intelektualna

Prowadzimy doradztwo w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych.

W zakres prowadzonych spraw wchodzą postępowania dotyczące korzystania i ochrony z praw autorskich do utworów informatycznych, literackich a także ochrony praw pokrewnych. Zajmujemy się ochroną prawną wizerunku, dóbr osobistych, programów komputerowych oraz baz danych.

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dodatkowo prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Prawo przewozowe

Prowadzimy obsługę spraw związanych z powstaniem szkód w taborze przewozowym oraz ładunku. Dodatkowo prowadzimy windykację świadczeń z tytułu zaległego frachtu. 

Prawo pracy

Prowadzimy sprawy związane z stosunkiem pracy (cywilnymi) pomiędzy pracodawcami i pracownikami. W zakresie naszych usług reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców.

Doradztwo Kancelarii obejmuje opracowanie: 
umów o pracę (obejmujących dedykowane klauzule np. o zakazie konkurencji, zapisów autorskich), opracowanie i konstruowanie kontraktów tzw. menedżerskich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, opracowanie dokumentów wewnętrznych pracodawcy (regulaminy, zarządzenia oraz instrukcje) związanych z zachowaniem polityki bezpieczeństwa firmy oraz ochrony jej interesów.

Dodatkowo zajmujemy się reprezentacją w przypadku sporów sądowych, zwolnień grupowych a także regulowania sytuacji pracowników w przypadku przejęć przedsiębiorstw.

Prawo rodzinne

Zapewniamy pomoc prawną regulacji stosunków rodzinnych dotyczących zarówno spraw majątkowych jak i osobistych. W imieniu naszych Klientów indywidualnych prowadzimy sprawy: o rozwód i separację, o ustalenie obowiązku alimentacyjnego i wysokości alimentów, o ustalenie ojcostwa oraz dotyczące władzy rodzicielskiej.

Prawo cywilne

Kancelaria służy pomocą w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prowadzone sprawy przez Kancelarię koncentrują się w szczególności na: udzielaniu porad i opinii prawnych, prowadzeniu konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego, sporządzaniu projektów umów oraz prowadzeniu negocjacji, prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi.

Copyright © 2009 Bartłomiej Naróg. Wszelkie prawa zastrzeżone.  ZASTRZEŻENIA

Wykonanie: Projektowanie stron www Ingenious